Bác Sỹ - Doanh nhân Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Hệ Thống Nha Khoa Sài Gòn vinh dự nhận giải thưởng Top 12 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Giỏi tại Dinh Độc Lập

Bác Sỹ - Doanh nhân Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Hệ Thống Nha Khoa Sài Gòn vinh dự nhận giải thưởng Top 12 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Giỏi tại Dinh Độc Lập.

Bình LuậnTin Nổi Bật

Bài viết liên quan