Bộ Ngoại giao giảm hai đơn vị

Bộ Ngoại giao giảm hai đơn vị
Bộ Ngoại giao giảm từ 30 xuống 28 đơn vị, trong đó Cục Cơ yếu hợp nhất với Trung tâm Thông tin thành Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin, từ ngày 1/12.

Ngày 14/10, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao. Theo đó, Bộ Ngoại giao không còn Vụ Thi đua - khen thưởng và Truyền thống ngoại giao.

Như vậy, so với hiện nay, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao giảm 2 đơn vị. Ngoài ra, Trung tâm Biên phiên dịch quốc gia được đổi tên thành Vụ Biên phiên dịch đối ngoại. 

Trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: Ngọc Thành

Vụ châu Âu được tổ chức 5 phòng; các Vụ Tổ chức cán bộ, Luật pháp và Điều ước quốc tế được tổ chức 4 phòng; Vụ châu Mỹ, Đông Bắc Á, Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Trung Đông - Châu Phi được tổ chức 3 phòng.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được Chính phủ thành lập và do Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý.

Bộ trưởng Ngoại giao trình Thủ tướng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Ủy ban Biên giới quốc gia; Học viện Ngoại giao; trình Thủ tướng ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/12.
Theo Viết Tuân


Tin Nổi Bật

Bài viết liên quan