Cổ đông chất vấn về lợi thế cạnh tranh của ngân hàng SHB nằm ở đâu, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển trả lời đầy bất ngờ

Chiều ngày 11/04, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ 31. Trong phần thảo luận, một câu hỏi của cổ đông về lợi thế cạnh tranh của SHB trên thị trường đã được Chủ tịch Đỗ Quang Hiển trả lời khá bất ngờ.Đại hội đồng cổ đông lần thứ 31 của SHB nhấn mạnh định hướng nâng cao an toàn và hiệu quả hoạt động, hướng tới các chuẩn mực quốc tế cao hơn, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, kiện toàn bộ máy nhân sự và phát triển mạnh mẽ bản sắc văn hóa doanh nghiệp. Qua đó, SHB sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh các sản phẩm, dịch vụ trên trị trường, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Khi được một cổ đông hỏi, lợi thế cạnh tranh của SHB ở đâu, chủ tịch Đỗ Quang Hiển đã trả lời: Chiến lược kinh doanh là tìm hoặc tạo ra sự khác biệt. Nếu mình đã tìm ra sự khác biệt mà nói trước đại hội cổ đông thì còn gì là khác biệt. Vì vậy cổ đông hãy theo dõi chiến lược và cách đi của SHB, đi như thế nào, Cổ đông sẽ hiểu được khác biệt của SHB là gì.

Trước đó và trong hội nghị, SHB nhấn mạnh về chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện trong giai đoạn 2022-2027, với 4 trụ cột bao gồm: Đổi mới thể chế và cơ chế; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Con người là chủ thể; Nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và chuyển đổi số.

Trong đó, năm thứ hai của chiến lược chuyển đổi 2022-2027, SHB hướng mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả tại Việt Nam, ngân hàng bán lẻ hiện đại nhất và là ngân hàng số được yêu thích nhất tại Việt Nam, qua đó đáp ứng lợi ích kỳ vọng của cổ đông.

Ngay những tháng đầu năm 2023, SHB đã đẩy mạnh triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và tiếp tục ghi nhận những nguồn lực bổ sung quan trọng. Với sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, SHB đang thực hiện các bước cần thiết để xúc tiến kế hoạch chuyển nhượng cổ phần SHB Finance cho Ngân hàng Krungsri Thái Lan (thuộc Tập đoàn MUFG, Nhật Bản). Giao dịch này dự kiến sẽ mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho cổ đông.

Báo cáo tại Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban điều hành cho biết, trong năm 2023 Ngân hàng sẽ đẩy mạnh đầu tư, triển khai nhiều dự án mới, cụ thể hóa nhiều sáng kiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đặc biệt, nền tảng hoàn toàn mới cho Ngân hàng số với thương hiệu SHB SAHA sẽ sớm ra mắt thị trường trong năm nay, tạo một bước chuyển đổi quan trọng trong mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng số được yêu thích nhất tại Việt Nam vào năm 2027.

Song song với đó, hệ thống mạng lưới SHB trong năm 2023 dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng thêm 5 chi nhánh và 25 phòng giao dịch mới, củng cố vị thế của một ngân hàng có phạm vi hoạt động hàng đầu trong khu vực Đông Dương.

Trước đó, theo báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, trong năm 2022, SHB đã có bước chuyển mình mạnh mẽ; các giá trị nền tảng tiếp tục được tăng cường, gia tăng lợi ích cho khách hàng, đối tác và các cổ đông.

ĐHĐCĐ thường niên của SHB cũng xác định rõ một trọng tâm chuyển đổi trong năm 2023 và cho giai đoạn tiếp theo là kiện toàn, phát triển mạnh mẽ hơn nữa đội ngũ nhân sự. Theo đó, ĐHĐCĐ SHB đã thông qua cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, bầu bổ sung các Thành viên mới, gồm:

- Bà Ngô Thu Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SHB;

- Ông Đỗ Đức Hải - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB; ông Phạm Viết Dần - thành viên HĐQT;

- Ông Haroon Anwar Sheikh - Thành viên HĐQT độc lập.

Đến 31/12/2022, tổng tài sản SHB đạt gần 551 nghìn tỷ đồng, thuộc Top 5 NHTMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam; tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 407 nghìn tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng gần 399 nghìn tỷ đồng; bộ đệm vốn tự có đạt gần 63 nghìn tỷ đồng theo chuẩn Basel II.

Hiệu quả kinh doanh của SHB tiếp tục được nâng cao, với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.689 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2021; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 24,7%, thuộc Top đầu các NHTM hiệu quả nhất Việt Nam; hiệu quả vận hành hàng đầu thị trường với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở 22,7%.

Trọng Nghĩa 

Bình LuậnTin Nổi Bật

Bài viết liên quan