Đề xuất 6 nhóm vấn đề chất vấn thành viên Chính phủ

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề xuất 6 nhóm vấn đề chất vấn để các cơ quan lựa chọn bốn, trong đó có công chức nghỉ việc, thu hồi tài sản tham nhũng.

Báo cáo về việc tổ chức chất vấn tại kỳ họp thứ tư được Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường gửi Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hôm 14/10.

Nhóm vấn đề thứ nhất ông Cường đề xuất chất vấn thuộc lĩnh vực nội vụ, gồm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách chính sách tiền lương; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xử lý vi phạm của cán bộ, công chức và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

Nội dung thuộc nhóm vấn đề này còn có nguyên nhân, giải pháp để giải quyết tình trạng công chức viên chức nghỉ việc; khó khăn bất cập của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách; việc đảm bảo đảm biên chế cho ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu dạy và học. 

Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 10/8. Ảnh: Media Quốc hội

Nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực xây dựng, gồm thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị; xây nhà ở xã hội; việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô TP Hà Nội; quản lý thị trường bất động sản, xử lý vi phạm trong giao dịch, huy động vốn kinh doanh bất động sản; trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong ban hành thực hiện đơn giá, định mức trong xây dựng cơ bản; kiểm soát giá nguyên vật liệu xây dựng, nguồn nguyên vật liệu cho công trình dự án quốc gia.

Nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, gồm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, chính quyền số; xây dựng kết nối, chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia; việc quản lý các thuê bao đầu số của nhà mạng, kiểm tra quản lý trang thông tin điện tử và nền tảng trực tuyến. Lĩnh vực này còn có nội dung xử lý cá nhân tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự; thu thập mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân.

Nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. Nội dung chất vấn gồm chiến lược phát triển khoa học công nghệ quốc gia, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội; hoạt động nghiên cứu; quản lý, sử dụng ngân sách cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu ra thị trường của đơn vị nghiên cứu, viện, trường; cơ chế chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

Nhóm vấn đề thứ 5 thuộc lĩnh vực thanh tra, gồm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật, biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra, việc xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là những nơi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nhóm vấn đề này cũng có chất vấn về giải pháp ngăn chặn xử lý nghiêm và thu hồi tài sản tham nhũng; khắc phục chồng chéo trung lập trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Nhóm vấn đề 6 thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp, gồm việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; giải pháp đảm bảo tiến độ chất lượng và hồ sơ thủ tục đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội; hạn chế, bất cập trong thi hành án dân sự; giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành và những thiếu sót, sai phạm trong ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, 6 nhóm vấn đề chất vấn nêu trên được đề xuất trên cơ sở tổng hợp thông tin, thống kê hoạt động chất vấn, nội dung chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư qua báo cáo của Mặt trận Tổ quốc; những vấn đề nổi lên qua báo cáo của Chính phủ, ý kiến của cơ quan thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội...

Từ 6 đề xuất này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến để chọn 5 nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn. Sau đó, đại biểu Quốc hội sẽ cho ý kiến để quyết định 4 nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn tương ứng.

Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20/10, bế mạc ngày 15/11; trong đó hoạt động chất vấn diễn ra 2,5 ngày, từ chiều 3/11 đến hết 5/11.
Theo Sơn Hà

Bình LuậnTin Nổi Bật

Bài viết liên quan