Tin Tức
Trang Chủ / Tin Tức

Thương hiệu quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới

Việt Nam là nhóm các nước có thương hiệu mạnh, tăng từ 388 tỉ USD lên 431 tỉ USD trong hai năm qua và là điểm sáng trong bức tranh xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia, có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới.

Cách thế giới đang làm để sống chung với virus

Sự xuất hiện của Omicron một lần nữa nhắc nhở rằng COVID-19 ẽ không ớm rời đi.Tin Nổi Bật