Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024 diễn ra vào sáng 19/6. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 06 kéo dài thời gian thực hiện chính sách tại Thông tư 02 về cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ đến hết ngày 31/12/2024.

 

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa, tức là sẽ kéo dài đến hết hết năm 2024 thay vì kết thúc vào ngày 30/6.

 

Ngân hàng Nhà nước đánh giá, việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư 02 sẽ góp phần hỗ trợ cho khách hàng vay vốn, góp phần hỗ trợ phục hồi phát triển nền kinh tế. Điều này phù hợp với chủ trương của Quốc hội và Chính phủ về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2024.

 

Bên cạnh đó, đối với tổ chức tín dụng, việc kéo dài Thông tư 02 đến hết năm 2024 sẽ không ảnh hưởng đến cơ chế trích lập dự phòng rủi ro do kéo dài thời gian cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với hệ thống.

 

Ngoài ra, việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư 02 đến cuối năm nay sẽ góp phần làm giảm mức độ gia tăng nợ xấu nội bảng của tổ chức tín dụng và tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng thực hiện hỗ trợ cho khách hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 14/6, tăng trưởng tín dụng tăng 3,79% so với cuối năm 2023, tốc độ tăng trưởng tín dụng cải thiện dần qua các tháng. Bên cạnh đó, doanh số tín dụng cung ứng ra nền kinh tế trong gần 6 tháng đầu năm cao hơn cùng kỳ 3 năm trước. Dự báo tăng trưởng tín dụng các tháng cuối năm nay sẽ khả quan.

 

Tuy nhiên, tại một số địa phương tăng trưởng tín dụng còn thấp và có những tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng chung, thậm chí tăng trưởng âm.

 

Chưa kể còn có một bộ phận khách hàng có nhu cầu vay vốn nhưng chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh khả thi, chưa đáp ứng điều kiện vay vốn, cùng với sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của người dân.

 

Chính vì vậy, sẽ chủ động điều hành tăng trưởng tín dụng nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đúng, trúng mục tiêu, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng.

 

Theo Nguyễn An