PGS - Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường - Phó Cục trưởng - Cục Hành Chính Quản Trị II - Văn Phòng Chính phủ và Ông Trần Công Cảnh - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Báo Diễn Đàn Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp trao giấy Chứng nhận và kỷ niệm chương cho doanh nhân Phan Nhựt Tâm - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần AFR Cloud Computing

Gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực và kiến thức chuyên sâu trong ngành Logistics. Doanh nhân Phan Nhựt Tâm hiện đang là Giám đốc điều hành và phát triển chiến lược thị trường Đông Nam Á.

Bắt đầu với các hệ thống liên quan đến giao nhận và kế toán, đồng thời tiếp tục mở rộng sang hệ thống kiểm kê, kho hàng và vận tải, bên cạnh việc phát triển hướng đến trung tâm mua sắm thương mại điện tử và hệ thống POS di động
.
Vừa qua ngày 08/01/2023 Công ty Cổ phần AFR Cloud Computing vinh dự khi được bình chọn Top 50 Thương Hiệu Mạnh Quốc Gia trong Chương trình Tết Doanh Nhân mừng Xuân Quý Mão 2023.Vì mục tiêu hướng đến và không dừng lại ở những gì đã đạt được Công ty đang cung cấp “Hy vọng” và “Truyền cảm hứng”cho thế giới thông qua việc phục vụ lợi ích của tất cả các bên liên quan - nhân viên, khách hàng, đối tác, cộng đồng và môi trường. Tất cả đều đặt mục tiêu trở thành điểm khởi đầu cho một bước nhảy vọt về giải pháp công nghệ thông tin của các cá nhân và tổ chức. Nhiệm vụ của cả tập thể công ty là tạo ra một chu kỳ truyền cảm hứng và hy vọng thúc đẩy sự phát triển cùng với những người bạn đồng hành của AFR Cloud Computing và đóng góp vào sự phát triển của thế giới.

Trong thời gian tới tập thể lãnh đạo và người lao động tại công ty luôn cố gắng nỗ lực để đưa công sức, trí tuệ của mình tạo ra những sản phẩm có giá trị nhất và khẳng định vị thế của mình tới toàn bộ khách hàng trong và ngoài nước.Thực hiện Thanh Trần